Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SkadeDefinisjon
1) Helseproblem forårsaket av ytre påvirkning av fysiske eller psykiske agens, i en mengde som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. Dette omfatter også fravær av nødvendige agens.
2) Resultatet av plutselig (mindre enn 48 timer) påvirkning på kroppen av fysisk(e) agens som mekanisk energi, varme, elektrisitet, kjemikalier eller stråling, og i en mengde som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. Dette omfatter også plutselig fravær av nødvendige agens (f.eks. surstoff ved drukning) (41).
Skadepasientene inndeles etter hvordan skaden er skjedd:
1) Ulykke - en ufrivillig hendelse forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller påvirkning som kan ytre seg i skade på kroppen.
2) Vold - slagsmål, håndgemeng, mishandling, drap og drapsforsøk.
3) Villet egenskade - selvmord, selvmordsforsøk, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabletter eller annen villet skade på seg selv.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykdom.

Se også

Helseproblem

Sykdom

 

  Gi tilbakemelding på denne siden