Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

DiagnoseDefinisjon
En navngitt bestemmelse av en sykdom, skade, annen tilstand eller helseproblem hos en pasient.

I Norge skal diagnosekodeverket ICD-10 brukes i psykisk helsevern.

Diagnoser settes ved gjennomført utredning, men kan revideres senere i lys av videre forløp og eventuell ny informasjon.

Diagnosen kan, i tilleggg til diagnosekode med tilhørende tekst, inneholde presiseringer i fri tekst.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Diagnose.

Se også

Annen tilstand

Henvisningsdiagnose

Hovedtilstand

 

  Gi tilbakemelding på denne siden