Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

InnleggelseDefinisjon
Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasientrutiner.
Tilgjengelighet.

Se også

Ankomst fra

Avdelingsopphold

Diagnose

Henvist til

Innskriving

Innskrivingsdato

Omsorgsnivå

Omsorgsperiode

Oppholdstype

Reinnleggelse

Sykehusopphold

 

  Gi tilbakemelding på denne siden