Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PersonellfaktorDefinisjon
Forholdet mellom antallet personale som driver utredning, behandling eller rehabilitering ved en enhet og antallet pasienter som samtidig mottar utredning, behadnling eller rehabilitering ved samme enhet.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Se også

Behandling

Rehabilitering

Utredning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden