Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelsetjenestekontaktDefinisjon
Enhver kontakt mellom en pasient og en helsearbeider i samband med et helseproblem (5).Inkl. kontakt for nytt problem og kontroller.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kontakt.

Se også

Helsearbeider

Helseproblem

Kontroll

Legekontakt

Medarbeiderkontakt

Nytt problem

Pasient

 

  Gi tilbakemelding på denne siden