Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Medisinsk registerDefinisjon
Strukturert samling av medisinske opplysninger om pasienter.

Medisinske registre er organisert for å gi kontrollert og effektiv registertilgang og for å gi mulighet til å kombinere opplysninger. Alle medisinske registre skal ha en databehandlingsansvarlig.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helseregister.

Se også

Databehandlingsansvarlig

 

  Gi tilbakemelding på denne siden