Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AvdelingDefinisjon
Organisatorisk enhet i sykehus.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykehus.

Se også

Avdelingskode

Avdelingsopphold

Gjennomsnittlig liggetid

Helsetjenesteenhet

Ikkemedisinsk serviceavdeling

Klinisk avdeling

Medisinsk serviceavdeling

Pasientjournal

Post

Seksjon

Sykehusopphold

Utskrevet til /Overflyttet til

Utskrivingsdato

 

  Gi tilbakemelding på denne siden