Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LaboratoriumAnalyse
Laboratorieanalyse De prosedyrene som blir utf°rt i samband med en laboratoriepr°ve som fremskaffer resultatet.
Laboratoriepr°ve De prosedyrene som omfatter pr°vetakning, laboratorieanalyse av pr°vematerialet og tolkning av resultatet som har som hensikt ň finne, identifisere eller kvantifisere en eller flere substanser, evaluere organfunksjoner eller anatomiske forhold - normale og patologiske, for derved ň kunne fastsette eller bekrefte diagnose eller monitorere behandlingseffekter (1).
Dette omfatter alle diagnostiske prosedyrer - fysikalske, biologiske, billedmessige, teknologiske m.v., som ikke inngňr en klinisk unders°kelse.
Synonym:
Pr°ve, Test.
Laboratorium Det rommet eller den institusjonen hvor pr°ver blir analysert (1).
Pr°vene kan vŠre tilsendt eller tatt pň pasienter ved rekvisisjon (eksternt laboratorium). Leger som driver praksis har gjerne et eget laboratorium for enkle analyser og pr°ver (internt laboratorium).
Pr°ve
Pr°vemateriale De bestandeler som blir unders°kt eller analysert ved en laboratoriepr°ve, f.eks blod, sekret, biopsier etc.
Pr°vesvar Laboratoriets beskrivelse og evt. tolkning av resultatet av laboratoriepr°ven.
Pr°vetakning De prosedyrene som utf°res i samband med en laboratoriepr°ve for ň fremskaffe (pr°ve)materialet, preparatet, registreringen, bildet, m.v. som skal brukes i analysen.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden