Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Helsehjelp og undersøkelseDelvis helseundersøkelse - se Helseundersøkelse.
Generell helseundersøkelse - se Helseundersøkelse.
Helsehjelp Enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som er utført av helsepersonell.
Helsekontroll - se Helseundersøkelse.
Helseundersøkelse Undersøkelse av enkeltindivider for en vurdering av risiko og helsetilstand basert på opplysninger om livsstilsforhold, risikofaktorer, klinisk undersøkelse og prøver. Helseundersøkelsen kan videre benevnes som en generell helseundersøkelse, en delvis helseundersøkelse eller en målrettet helseundersøkelse.

En generell helseundersøkelse er en alminnelig anamnese og klinisk undersøkelse.

En delvis helseundersøkelse er en undersøkelse med tanke på spesifikk(e)
sykdom(mer), for eksempel en hørseltest.

Ved en målrettet helseundersøkelse velges undersøkelse og prøver i hvert tilfelle ut fra vurderinger av individuell risiko basert på anamnese om arv og eksponeringer, opplysninger om alder, tidligere sykdommer m.m.
Målrettet helseundersøkelse - se Helseundersøkelse.
Undersøkelse - se Helseundersøkelse.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden