Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SengBeleggsprosent Utnyttelsesgrad i prosent av døgn- eller dagplasser.

Formel: (Sum av oppholdsdøgn eller dager i perioden x 100)/(Døgnplasser x kalenderdøgn i perioden).

For femdagersposter eller dagplasser divideres på antall maksimalt mulige dager eller døgn.
Beleggsprosent Utnyttelsesgrad for senger.
Effektive senger Antall disponible senger.
Epikrise Skriftlig oppsummering av en sykdoms status, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter et sykehusopphold eller poliklinisk utredning/behandling.
Epikrise Skriftlig oppsummering av sykdomårsak, utvikling, status, behandling og plan for videre behandling etter en omsorgsepisode eller konsultasjonsserie.

Epikrisen sendes til henvisende og oppfølgende lege eller instans.
Epikrise Oppsummerende redegjørelse for en sykdoms årsak, utvikling og behandling til henvisende instans.
Epikrise Skriftlig oppsummering av en sykdomsstatus, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter et nærmere spesifisert sykehusopphold eller konsultasjonstilfelle.
Pasientgjennomstrømning Mål for utnyttelsesgraden av senger.
Seng Behandlingsplass utrustet og bemannet for behandling av innlagte pasienter. Tekniske senger regnes ikke som senger.
Sengedøgn Det maksimale antall overnattinger som er teoretisk mulig innenfor avdelingens drift. Tekniske senger skal ikke inkluderes i sengedøgnene.
Teknisk seng Behandlingsplass med særskilt ressursbehov og med utstyr til intensiv overvåkning/behandling av pasienter.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden