Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

UtdannelseAllmennmedisin Den delen av medisinen som arbeider med diagnose, behandling, rehabilitering og forebygging i f°rste linje med vekt pň et personlig, forpliktende og kontinuerlig lege-pasient forhold.
Etterutdannelse Utdannelse etter avsluttet grunnutdannelse eller spesialisering (5).
Faglige kvalifikasjoner Lege, sykepleier, hjelpepleier, etc. kategorisert etter spesialiseringer med beskrevet utdannelse (43).
Grunnutdannelse
Medisinsk utdannelse Utdannelse godkjent som medisinsk grunnutdannelse, etterutdannelse og videreutdannelse.
Medisinskgrunnutdannelse Universitetsutdannelse som f°rer frem til medisinsk embetseksamen.
Samfunnsmedisin Den delen av medisinen som er opptatt av og rettet mot helsetilstanden i hele eller grupper av befolkningen, livsmilj°et og samfunnsforholdene befolkningen lever i, og hvordan helsetjenesten og andre tiltak som iverksettes, im°tekommer behov og fungerer i forhold til ň bedre folkehelsen.
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin Lege som etter gjeldende regler for videreutdannelse er blitt godkjent som spesialist i allmennmedisin.
Utdannelse Medisinsk utdannelse.
Videreutdannelse Utdanning etter grunnutdanning etter bestemte regler som kvalifiserer til spesialistgodkjenning i et bestemt fag, inkludert allmennmedisin og samfunnsmedisin (5).

 

  Gi tilbakemelding på denne siden