Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

OmsorgsnivňKonsultasjonstype Kategorisering av polikliniske konsultasjoner.
Kontaktdato Registrert dato for kontakt pň poliklinisk omsorgsnivň.
Omsorgsepisode En sammenhengende periode hvor pasienten fňr omsorg ved en helseinstitusjon for en sykdomstilstand.
Omsorgsnivň Grov kategorisering av medisinske tiltak i innleggelse eller poliklinisk omsorg.
Omsorgsperiode Et avgrenset tidsrom for kontakter/innleggelser ved helseinstitusjoner for utredninger og eventuelle behandling/pleie og/eller kontroll av en sykdomstilstand.
Poliklinisk konsultasjon Polikliniske konsultasjoner omfatter unders°kelse/behandling og/eller veiledning utf°rt i/eller av sykehus. Ved polikliniske konsultasjoner skal det normalt vŠre lege til stede.
Poliklinisk kontakt Enhver kontakt mellom en pasient og poliklinikken i samband med et helseproblem.
Poliklinisk kontakttype Kategorisering av poliklinisk kontakt.
Poliklinisk omsorg Omsorg hvor de medisinske tiltak er kortvarige og hvor pasienten ikke innlegges.
Sykdomsperiode Et tidsrom hvor en person har en sykdomstilstand. Sykdomsperioden varer fra f°rste symptom/tegn oppdages av pasienten eller helsevesenet til fravŠr av symptom/tegn eller til d°dstidspunktet.
Telefonkontakt Kontakt med pasient eller annet helsefaglig personell via telefon i forbindelse med behandling/pleie av en pasient.
Telemedisinsk kontakt Unders°kelse, overvňkning, behandling eller administrasjon av pasienter nňr ekspertise eller pasientinformasjon overf°res til/fra et annet geografisk sted ved bruk av informasjonsteknologi.
Tjenesteepisode En sammenhengende periode hvor pasienten fňr omsorg ved en avgrenset enhet ved helseinstitusjonen.
Vanlig poliklinisk kontakt Omsorg hvor de medisinske tiltak vanligvis er lite komplekse.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden