Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PasientrutinerAnkomst Pasientens ankomst til sykehuset.
Ankomst fra Beskrivelse av hvor pasienten ankommer fra.
Held°gnsopphold Opphold hvor overnatting finner sted pň sykehuset eller hvor overnatting var planlagt ved innleggelse.
Innlagt fra Se: Ankomst fra.
Innleggelse Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere d°gn/dager.
Innmňte Beskrivelse av pasientens ankomst til sykehuset.
Innskriving Administrativ rutine for registrering av en innleggelse.
Innskrivingsdato Registrert startdato for innleggelse.
Liggetid Antall hele timer eller hele d°gn fra innskriving til utskriving av en pasient.
Oppholdstype Kategorisering av innleggelser.
Permisjon Avtale mellom sykehus og innlagt pasient om at pasienten kan forlate sykehuset i en kortere periode.
Reinnleggelse Ny innleggelse av pasient, vanligvis innen 31 dager etter utskriving, som kan relateres til samme omsorgsperiode, samme institusjon og samme ňr som forrige opphold.
Utskrevet til /
Overflyttet til
Sted pasienten blir utskrevet til.
Utskriving Administrativ rutine for registrering av avslutning pň et sykehusopphold for en pasient.
Utskrivingsdato for det siste avdelingsoppholdet registreres.
Utskrivingsdato Registrert sluttdato pň avdelingsopphold for en innlagt pasient.
Vanlig innleggelse Se: Held°gnsopphold

 

  Gi tilbakemelding på denne siden