Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

VaksineDekningsstatestikk i SYSVAK Andel (%) av personene i et gitt område som har fått et fastsatt antall doser av en gitt vaksine på et bestemt tidspunkt eller innen en fastsatt alder.

Dekningsstatistikk benyttes oftest til å angi den andel (%) barn som er grunnvaksinert/fullvaksinert ved en gitt alder (f.eks. 12 år, grunnskolestart, utgangen av 10. klasse).
Grunnvaksinert Barnet har fått det antall vaksinedoser av en vaksine som er nødvendig for å gi langvarig immunitet.
Kontraindikasjon mot vaksine SYSVAK kode (K) Merknad i journal for person som ikke skal gis en type vaksinasjon.

Merknaden gjelder en hvilken som helst årsak til at en vaksine ikke skal gis til en person. Begrepet dekker både medisinske kontraindikasjoner og at personen som skal bli vaksinert eller foresatte ikke ønsker vaksinasjon. Kontraindikasjon kan være knyttet til én, flere eller alle vaksiner. Innholdet i kontraindikasjon må fremgå av journal/helsekort.
Produksjonsstatistikk i SYSVAK Antall meldte hendelser i form av vaksinasjoner, vaksinasjonsreaksjoner, kontraindikasjoner i en periode for et gitt område f.eks. fylke, kommune, meldeinstitusjon.

Produksjonsstatistikk gir et inntrykk av helsetjenestens innsats og ressursbruk. Det er selve hendelsene som telles, ikke personene som hendelsene er meldt for. Produksjonsstatistikk sier ikke noe om i hvilken grad man oppnår bestemte mål for tjenesten, f.eks. vaksinasjonsdekning. For statistikk for vaksinasjonsdekning, se dekningsstatistikk.
SYSVAK Nasjonalt vaksinasjonsregister som er opprettet for å få en oversikt over vaksninasjonsdekningen på landsbasis og for å overvåke den enkeltes vaksinasjonsstatus.

Registret dekker barn og unge i alderen 0 til 20 år.
SYSVAK kode Kode for hver type vaksine som er bygget opp av inntil tre bokstaver og to tall.

Bokstavkoder er bestemt av Folkehelsa i samarbeid med Norsk Medisinaldepot (NMD). Tallkombinasjonen er hentet fra tallene på femte nivå i ATC kodeverket.
Vaksinasjon Å gi vaksine.
Vaksinasjonsdekning - se Dekningsstatistikk i SYSVAK.
Vaksinasjonsprogram Plan over normal rekkefølge- og innhold av vaksiner som skal gies.

Et eksempel er det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for barn og unge.
Vaksinasjonsreaksjon SYSVAK kode (R) Merknad i journal for person som har hatt en reaksjon etter vaksinasjon.

Merknaden er antegnet i journal/helsekort eller ført til melding til MSIS, Folkehelsa. Merknaden skal opprettholdes selv om man i ettertid kommer frem til at vaksinen ikke var årsak til reaksjonen. Det må fremgå av journalsystemet om reaksjonen skal føre til endring i det videre vaksinasjonsopplegg.
Vaksinasjonsregister - se SYSVAK.
Vaksine Oppløsning med inaktiverte eller drepte mikroorganismer som administreres intrakutant, subkutant, intramuskulært eller oralt for å indusere immunitet mot bestemte infeksjonssykdommer.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden