Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

VentsysAnsiennitetsdato Den dato pasientens henvisning mottas ved et offentlig sykehus for den aktuelle lidelse.
Avviklingsdato Den faktiske dato for nňr pasienten taes til behandling, alternativt dato for ikke-ordinŠr s°knadsavvikling.
Avviklingsmňte Klassifisering av avvikling av ventelisteplass (s°knadsavvikling).
Behandlingsgaranti Individuell rett til unders°kelse og eventuell behandling innen tre mňneder.
Mottaksdato Den dato henvisningen blir mottatt ved eget sykehus.
Venteliste Register med ordnede opplysninger om pasienter som venter pň unders°kelse eller behandling ved institusjon.
Ventetid Tidsrommet for pasientens venting fra institusjonens mottak av henvisning til avvikling av ventelisteplassen..
Ventetidsgaranti Forskrift om ventetidsgaranti av 27. juni 1997 som har til formňl ň gi pasienter et mest mulig likeverdig helsetilbud og s°rge for en rettferdig fordeling av helsetjenestene.
Vurderingsdato Den dato vurderingen av henvisningen er foretatt jf vurderingsgarantien.
Vurderingsgaranti En individuell rett som skal sikre at alle pasienter som henvises til offentlige sykehus eller poliklinikker vurderes innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden