Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Akt°rerBruker Person som mottar tjenester fra helsestasjonstjenesten.
Fastlege Allmennlege som arbeider innen fastlegeordningen.
Fysioterapeut Person som har fullf°rt eksamen fra en godkjent fysioterapiutdanning, inkludert avtjent turnustjeneste, og som har offentlig autorisasjon for ň ut°ve virksomhet som fysioterapeut.
Helsepersonell Personell med autorisasjon eller lisens, personell i helsetjenesten eller i apotek som utf°rer helsehjelp eller elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplŠring utf°rer helsehjelp.

Autorisasjonsordningen omfatter 27 typer helsepersonell i f°lge helsepersonelloven paragraf 48. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon kan gis lisens i f°lge helsepersonelloven paragraf 49.
Helses°ster Autorisert sykepleier med godkjent helses°sterutdanning.
Jordmor Person som har fullf°rt og bestňtt landets offentlige jordmorutdanning, og som har ervervet seg de foreskrevne kvalifikasjoner for ň bli autorisert til ň ut°ve jordmorvirksomhet.
Ledsager Person som f°lger den gravide, barnet/ungdommen, og oppholder seg sammen med denne pň helsestasjonen/i skolen.
Lege Person som har medisinsk embetseksamen og autorisasjon eller lisens til ň ut°ve legevirksomhet etter lov om helsepersonell.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden