Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HjerteinfarktregisteretAkutt hjerteinfarkt

Kriterier for et akutt hjerteinfarkt er:

1. Typisk økning og gradvis fall av infarktmarkøren Troponin T eller Troponin I eventuelt hurtig økning og fall av CK-MB masse som uttrykk for myokardnekrose sammen med minst et av følgende pkt:

(a) Symptomer forenlig med koronar ischemi

(b) Utvikling av Q bølge i minst to tilstøtende avledninger (QR bølge i V1- V3 ³ 0.03 eller abnorm Q bølge i I, II, aVL eller V4- V6 som er minst 1mm dyp) 

(c) Ekg forandringer forenlig med ischemi (ST elevasjon eller depresjon)

(d) Koronar intervensjon (PTCA)


2. Funn ved obduksjon forenlig med et akutt hjerteinfarkt

Vedr. 1a) vil dette innebære smerte, trykk og/eller svie i brystet (evt. epigastriet) med i blant utstråling til arm, skulder, kjeve eller rygg som vanligvis varer over 20 minutter og som ikke har åpenbar korrelasjon til respirasjon, kroppsstilling eller matinntak. I dette punktet inngår også lungeødem eller akutt hjertesvikt, sjokk uten mistanke om blødning, hypovolemi, anafylaksi, sepsis eller intoksikasjon, og til slutt arytmi i form av ventrikkeltachykardi/ventrikkelflimmer eller AV blokk II-III.

Det europeiske kravet til infarktmarkørene er at en økning skal være over 99 percentilen av en referanse kontrollgruppe og at variasjonskoeffisienten i øvre normalområde skal være £ 10%. I de fleste situasjoner bør man tilstrebe å ha målt en økning av infarktmarkøren i to påfølgende blodprøver for å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt.

Det er fortsatt uklart hva som blir de endelige verdiene som skal brukes ved troponinstigning. Inntil vi har en nasjonal avklaring anbefales følgende verdier:

Troponin T > 0,06 mg/l

Troponin I (Abbott) > 1,0 mg/l

 

  Gi tilbakemelding på denne siden