Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Medisinske bildesystemer innen radiologiBeskrivelse
Denne definisjonskatalogen definerer noen av de mest sentrale begrepene som er i bruk innenfor medisinske bildesystemer innen radiologi og skal bidra til å høyne kvaliteten på registreringer. Det blir spesielt fokusert på begreper til bruk innen bildekommunikasjon mellom PACS- og RIS systemer.

Dato
fredag 1. desember 2000

Versjon
Første utgave

Organisasjoner
Registrert av KITH AS
Ansvarlig organisasjon Direktoratet for e-helse

Begreper
Arbeidsflyt
Arbeidsliste (worklist)
Arbeidslistehåndtering (worklist management)
Autoruting
Avvist
Bilde
Bildearkiv (digitalt)
Bildebehandling
Bildedannende enhet
Bildedata
Bildedybde
Bildefangst
Bildelager (digitalt)
Bildeplater
Bildeprosessering
Brooker
Cine
CINE (CINEloop)
CR - Computed radiography
Demonstrasjon
Diagnostisk arbeidsstasjon
DR-Direct radiography
Filmsekvens
Filmskriver
Forhåndshenting
Forhåndsinnhenting
Fremkaller
Granskning
Gråtoneverdi
HenvisningsID
Houndsfield verdi
Integrasjonsmodul
Intervensjonsradiologi
Klinisk arbeidsstasjon
Komprimering
Kontrasignere røntgenbilde
Kontrast (Bildekontrast)
Konvensjonelle røntgenbilder
Lagringsmedium
Laserkamera, skriver
Luminans
Matrise
Modalitet
Multiformatkamera
Nivå
Opphengingsprotokoll
Oppløsning
Pasient ID
Pixel
Prefetching
Preloading
Radiologisk arbeidsstasjon
Røntgenhenvisning
Røntgensvar
Rådata
Samsvarserklæring
Serie
Signere røntgenbilde
Svertningskurve
Teleradiologi
Underskelsesstatus
Undersøkelse
UndersøkelsesID
Vindu
Voxel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden