Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Regionalt Hjerteinfarktregister for helseregion 4 - Midt-Norge.Beskrivelse

Det ble i 1998 igangsatt et regionalt prosjekt med sikte på å etablere et lokalt hjerteinfarktregister ved hvert sykehus i helseregion Midt-Norge, samt en felles anonymisert database for regionen. Hjerteinfarktregisteret skal være et viktig hjelpemiddel til å:

  • Kvalitetssikre behandlingen av hjerteinfarkt
  • Vurdere ressursbruken i hjerteinfarktbehandlingen
  • Kunne planlegge fremtidige endringer av helsetjenesten i regionen knyttet til behandling og oppfølging av hjerteinfarkt

Hjerteinfarktregisteret skal være et felles register for helseregion Midt-Norge, men det er også et mål å innføre et felles hjerteinfarktregister på landbasis. Stig A. Slørdal ved Kardiologisk seksjon, Regionsykehuset i Trondheim, har vært leder for prosjektet.

Fra 1.Januar 2001 ble det satt i gang registrering ved alle sykehus i helseregion Midt-Norge.  Den regionale server er enda ikke operativ.  Midt-Norsk Helsenett vil muliggjøre transport av data fra de lokale registre til den regionale server.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Norsk Helsenett
Registrert av KITH AS

Begreper
Akutt hjerteinfarkt

 

  Gi tilbakemelding på denne siden