Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

VeiledningDefinisjon
Helsehjelp basert på medisinsk faglig opplæring og instruksjon, som er tilpasset pasientens forutsetninger og behov.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.

Se også

Egenomsorg

Helsehjelp

Helsetjenestebehov

Råd

Samtale

 

  Gi tilbakemelding på denne siden