Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

NormaltariffDefinisjon
Et oppsett av ulike takster som beskriver ulike tjenester og betaling for disse (6, 9). Den definerer prinsipielt sett den prisen avtaleleger kan ta av pasienten for tjenesten som pasienten får.
Legen kan på vegne av pasienten sette frem krav om trygderefusjon. En får dermed følgende sammenheng på de enkelte takster:
Honorartariff (takster etter Normaltariff)-Trygderefusjon (etter refusjonstariff)= Egenandel

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Refusjon.

Se også

Avtalelege

Egenandel

Helsetjeneste

Pasient

Trygderefusjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden