Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

SykehusDefinisjon
Helseinstitusjon som undersøker og/eller behandler pasienter og hvor pasienter kan innlegges.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Sykehus.
Institusjoner.

Se også

Avdeling

Gjestepasient

Helseinstitusjon

Innmåte

Ledsager

Pasientjournal

Permisjon

Postopphold

Sykehotell

Sykehusopphold

Sykestue

Utskrevet til /Overflyttet til

 

  Gi tilbakemelding på denne siden