Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Søkeresultater


Søk etter pakkeforløp hjerneslag ga 3 treff i alle kategorier

type   beskrivelse
Administrative   Pakkeforløp hjerneslag utfall avslutning (OID=9334)
Administrative   Pakkeforløp hjerneslag type hendelser (OID=9333)
Administrative   Pakkeforløp hjerneslag type forløp (OID=9331)
     


Søk etter pakkeforløp hjerneslag ga ingen treff i "begreper"

 

  Gi tilbakemelding på denne siden