Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Det sentrale tuberkuloseregisteretBeskrivelse
Folkehelseinstituttet overvåker tuberkulose i Norge gjennom Tuberkuloseregisteret, gir råd til helsetjenesten om forebygging og kontroll av tuberkulose, driver det nasjonale referanselaboratoriet for tuberkulose og forsyner helsetjenesten med BCG-vaksine og tuberkulin.

Hjemmeside
Det sentrale tuberkuloseregisteret

 

  Gi tilbakemelding på denne siden