Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Statens helseundersøkelserBeskrivelse
SHUS er ikke et helserelatert register i tradisjonell forstand, men en virksomhet som gjennomfører store, ofte landsomfattende, helseundersøkelser.

SHUS er fra 2002 en del av Folkehelseinstituttet.

Hjemmeside
Statens helseundersøkelser gjennomfører store, ofte landsomfattende, helseundersøkelser

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Folkehelseinstituttet
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden