Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

DødsårsaksregisteretBeskrivelse
Dødsårsaksregisteret er en viktig kilde for medisinsk forskning og har mange brukere ved de medisinske fagmiljøer i Norge. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som formidler opplysning om dødsårsak til forskere og andre brukergrupper.

Hjemmeside
Dødsårsaksregisteret: Grunnlag for den årlige dødsårsaksstatistikken

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon SSB - Statistisk sentralbyrå
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden