Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DiagnoseDefinisjon
En navngitt bestemmelse av en sykdom, skade, annen tilstand eller helseproblem hos en pasient.

I Norge skal diagnosekodeverket ICD-10 brukes i psykisk helsevern.

Diagnoser settes ved gjennomført utredning, men kan revideres senere i lys av videre forløp og eventuell ny informasjon.

Diagnosen kan, i tilleggg til diagnosekode med tilhørende tekst, inneholde presiseringer i fri tekst.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Diagnose.

Se også

Annen tilstand

Henvisningsdiagnose

Hovedtilstand

 

  Gi tilbakemelding på denne siden