Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

StykkprisDefinisjon
I tillegg til driftstilskudd fra kommunen får avtalelegen betaling pr. ytelse fra Folketrygden. Grunnlaget for denne betaling er "Normaltariff for den norske lægeforening".

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Refusjon.

Se også

Avtalelege

Driftstilskudd

Normaltariff

 

  Gi tilbakemelding på denne siden