Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Kommunelege IDefinisjon
En lege som kommunen etter lov om helsetjenesten i kommunene (30) er pliktig til å ansette og som er tillagt myndighet i lovens bestemmelser om miljørettet helsevern og i lov om smittevern og evt. i tillegg kan gis myndighet gjennom kommunale vedtak.
Kommunelegen skal være medisinsk faglig rådgiver for helsetjenesten gjennom først og fremst å informere, veilede og samordne helsetjenesten, foruten til en viss grad å føre tilsyn og instruere. Kommunelegens tilrådning og begrunnelse skal alltid følge saker om miljørettet helsevern og smittsomme sykdommer (38).
Kommunelegens oppgaver omfatter også til enhver tid å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke denne og foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen. Kommunelegen er også sentral i kommunens oppbygging og drift av internkontrollsystemer på de områder som krever medisinske kunnskaper (40).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Forebyggende tiltak

Helse

Helsefremmende tiltak

Internkontrollsystem

Kommuneoverlege

 

  Gi tilbakemelding på denne siden