Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FrikortDefinisjon
Fritak for betaling av egenandel ved tjenester og utgifter som er refusjonsberettiget etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd.

Forklaring
Frikortordningene skal skjerme deg mot for høye utgifter til egenandeler.
Det finnes to typer frikort, Frikort - egenandelstak 1 og Frikort - egenandelstak 2. De to frikortene gjelder for ulike typer tjenester.

Egenandelstak 1 gjelder ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt, reiseutgifter, viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Egenandelstak 2 gjelder ved fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold i opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet.

Generell informasjon om frikortordningene
Egenandelstak 1
Egenandelstak 2

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Refusjon.

Se også

Egenandel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden