Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Avtaleløs legeDefinisjon
Lege som driver praksis uten avtale om driftstilskudd.
Avtaleløse leger som har etablert praksis etter november 1992, kan ikke kreve refusjon fra folketrygden. Disse legene kan ta så høy egenandel som pasienten er villig til å betale, begrenset av prislovens bestemmelser.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Lege.

Se også

Avtale om driftstilskudd

 

  Gi tilbakemelding på denne siden