Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KontinuasjonsarkDefinisjon
Supplerende ark beregnet på utfyllende opplysninger i tillegg til de opplysningene som føres på helsekort og percentilskjema.

Tekst på kontinuasjonsark er journalopplysninger underlagt journalforskriftens bestemmelser (blankett nr 4544).

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

Se også

Helsekort

Journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Percentilskjema

 

  Gi tilbakemelding på denne siden