Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

JournalansvarligDefinisjon
Person som har det overordnede ansvaret for journalen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og herunder tar stilling til hvilke opplysninger som skal stå i journalen.

I helseinstitusjon er det den journalansvarlige som skal sørge for at pasientjournal blir opprettet. Det skal fremgå av pasientjournalen hvem som er journalansvarlig.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

Se også

Databehandlingsansvarlig

 

  Gi tilbakemelding på denne siden