Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TrygderefusjonDefinisjon
Den delen av oppgjøret for en tjeneste som pasienten etter lov om folketrygd kan kreve dekket av trygden. Vanligvis vil legen på vegne av pasienten kunne kreve dette beløpet utbetalt direkte til seg.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Refusjon.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden