Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TelefonreseptDefinisjon
Resept rekvirert gjennom telefon. Reseptutstederen må selv telefonere ordren. Resepten kan ikke reitereres og bare minste pakning kan rekvireres for narkotiske eller vanedannende legemidler (12).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Resept.

Se også

Resept

 

  Gi tilbakemelding på denne siden