Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SyndromDefinisjon
Et kompleks av symptomer og/eller sykdomstegn som opptrer sammen som resultat av felles (kjent eller ukjent) årsak(er) og som ved det representerer en klinisk diagnose.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Diagnose.

Se også

Klinisk diagnose

Sykdomstegn

Symptom

 

  Gi tilbakemelding på denne siden