Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SkolehelsetjenesteDefinisjon
Den delen av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid rettet mot skolebarn til og med videregående skole etter lov om helsetjenester i kommunene. Kjernepersonellet er helsesøster og lege, men også annet personell kan være engasjert: fysioterapeut, psykolog og tannlege.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Forebyggende helsearbeid

Helsefremmende arbeid

Helsesøster

Kommunehelsetjenesten

Lege

 

  Gi tilbakemelding på denne siden