Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

ReseptDefinisjon
Resept er en leges rekvisisjon av legemiddel fra apotek til bruk for bestemte personer, eller til bruk i reseptutsteders praksis, på sykehus e.l.
Resept skal primært skrives på blankett som er påtrykt eller påstemplet reseptutsteders navn, yrke, adresse (arbeidssted) og telefonnummer.
Som resept regnes også rekvisisjon meddelt pr. telefon (telefonresept) eller via telefaks (telefaksresept) (12), eller via elektronisk nettverk (EDI-resept).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Resept.

Se også

Apotek

Legemiddel

Rekvisisjon

Telefaksresept

Telefonresept

 

  Gi tilbakemelding på denne siden