Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PleieDefinisjon
Stell, pass og tilsyn, hjemme eller i institusjon, i samband med sykdom eller andre tilstander som reduserer en persons evne til å utføre nødvendige daglige aktiviteter eller ta vare på seg selv.
Dette inkluderer pleie spesifikk for det aktuelle problemet(ene) og andre aktiviteter i samband med dette som stimulerer egenomsorg, fremmer helsen på annen måte og motvirker ytterligere tap av funksjonsevne.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.

Se også

Egenomsorg

 

  Gi tilbakemelding på denne siden