Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Medikamentell behandlingDefinisjon
Medisinsk behandling av sykdom med legemiddel(er). Legemidlet kan enten bli administrert av legen selv eller ved at pasienten får utskrevet resept. Inkluderer også veiledning om bruk av reseptfrie medikamenter.
Synonym:
Farmakologisk behandling, Farmakoterapi.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Behandling.

Se også

Legemiddel

Medisinsk behandling

Resept

 

  Gi tilbakemelding på denne siden