Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FylkeslegeDefinisjon
Representant i fylkene for statlige myndigheter med ansvar for rådgivning, tilsyn og kontroll og fremme av helsepolitiske mål i all offentlig og privat helsetjeneste i kommunene og fylkeskommunen etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (33).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Lege.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden