Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Autorisert legeDefinisjon
En lege som har norsk medisinsk embetseksamen, eller utenlandsk medisinsk eksamen som i medhold av lov er faglig jevngod, som har utført nødvendig praktisk tjeneste, som har gitt skriftlig løfte om at han vil utøve legegjerningen i samsvar med det ære og samvittighet krever og som ikke er i en slik stilling at en autorisasjon vil kunne tilbakekalles (26).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Lege.

Se også

Lege

Legelisens

 

  Gi tilbakemelding på denne siden