Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

GjestepasientDefinisjon
Innlagt pasient i fylkeskommunalt sykehus utenfor eget fylke, statlig sykehus eller annet offentlig godkjent sykehus og hvor bostedsfylket betaler for oppholdet.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasient.

Se også

Pasient

 

  Gi tilbakemelding på denne siden