Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TilleggskodeDefinisjon
Annen kode fra medisinsk kodeverk som gir tilleggsinformasjon om tilstanden eller tiltaket.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Diagnose.

Se også

ATC

Bidiagnose (DRG)

Hovedkode

ICD-10

SNOMED

 

  Gi tilbakemelding på denne siden