Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TiltakDefinisjon
Utredning, behandling eller pleie i tilknytning til en omsorgsperiode.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.

Se også

Behandling

Helsetjenesten

Klinisk avdeling

Komplikasjon som følge av tiltak

Omsorgsnivå

Prosedyre

 

  Gi tilbakemelding på denne siden