Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Vaksinasjonsreaksjon SYSVAK kode (R)Definisjon
Merknad i journal for person som har hatt en reaksjon etter vaksinasjon.

Merknaden er antegnet i journal/helsekort eller ført til melding til MSIS, Folkehelsa. Merknaden skal opprettholdes selv om man i ettertid kommer frem til at vaksinen ikke var årsak til reaksjonen. Det må fremgå av journalsystemet om reaksjonen skal føre til endring i det videre vaksinasjonsopplegg.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Vaksine.

Se også

Kontraindikasjon mot vaksine SYSVAK kode (K)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden