Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Vaksinasjonsreaksjon SYSVAK kode (R)Definisjon
Merknad i journal for person som har hatt en reaksjon etter vaksinasjon.

Merknaden er antegnet i journal/helsekort eller ført til melding til MSIS, Folkehelsa. Merknaden skal opprettholdes selv om man i ettertid kommer frem til at vaksinen ikke var årsak til reaksjonen. Det må fremgå av journalsystemet om reaksjonen skal føre til endring i det videre vaksinasjonsopplegg.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Vaksine.

Se også

Kontraindikasjon mot vaksine SYSVAK kode (K)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden