Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

SkolehelsetjenesteDefinisjon
Del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot skolebarn, til og med videregående skole.

Skolehelsetjenesten arbeider for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon og fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte, i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet.
Kjernepersonellet er helsesøster og lege, men også annet personell kan være involvert, som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, tannlege og andre.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden