Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PercentilkanalDefinisjon
Arealet mellom to percentillinjer på et percentilskjema.

Vanligvis finnes percentillinjer som viser 2,5 - 10 - 25 - 75 - 90 og 97,5 percentiler i et percentilskjema. Som hovedregel skal barn/elever følge "sine" percentilkanaler gjennom oppveksten. Hvis barnet avviker sterkt fra "sin" percentillinje eller kanal kan det signalisere sykdom eller mistrivsel.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

Se også

Percentilskjema

 

  Gi tilbakemelding på denne siden