Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Produksjonsstatistikk i SYSVAKDefinisjon
Antall meldte hendelser i form av vaksinasjoner, vaksinasjonsreaksjoner, kontraindikasjoner i en periode for et gitt område f.eks. fylke, kommune, meldeinstitusjon.

Produksjonsstatistikk gir et inntrykk av helsetjenestens innsats og ressursbruk. Det er selve hendelsene som telles, ikke personene som hendelsene er meldt for. Produksjonsstatistikk sier ikke noe om i hvilken grad man oppnår bestemte mål for tjenesten, f.eks. vaksinasjonsdekning. For statistikk for vaksinasjonsdekning, se dekningsstatistikk.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Vaksine.

Se også

Dekningsstatestikk i SYSVAK

 

  Gi tilbakemelding på denne siden