Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Kontraindikasjon mot vaksine SYSVAK kode (K)Definisjon
Merknad i journal for person som ikke skal gis en type vaksinasjon.

Merknaden gjelder en hvilken som helst årsak til at en vaksine ikke skal gis til en person. Begrepet dekker både medisinske kontraindikasjoner og at personen som skal bli vaksinert eller foresatte ikke ønsker vaksinasjon. Kontraindikasjon kan være knyttet til én, flere eller alle vaksiner. Innholdet i kontraindikasjon må fremgå av journal/helsekort.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Vaksine.

Se også

Vaksinasjonsreaksjon SYSVAK kode (R)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden